O molitvi “Anđeo Gospodnji”

Ova molitva je pobožna vježba Crkve. Ona je vezana uz pojedine trenutke u danu (na zvuk zvona), i umjerena je na to da se vjernici zaustave tokom dana te tako posvete čitavu svoju svakodnevicu. Ona je, dakle, molitva za mir Crkve i svijeta, ali i pobožnost za posvećenje čitavoj vjerničkog života. Njezina je izvorna karakteristika…

Kako postati mudrac svojeg vremena?

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.” Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i…

Posvemašnja predanost

Posvemašnja predanost i zaogrnutost Kristom Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle«(Mk 3, 13–15).      Isus poziva učenike. U pozivu veliku snagu nose riječi koje upućuju na razlog poziva: da budu…

Mudre i lude djevice

U ovom vremenu u kojemu se nalažimo valja biti mudar. Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.” “Budući da je zaručnik…